Chính sách bảo mật

news-image

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:

Công Ty TNHH Nano Hoàng Long (sau đây gọi là: Công ty) cam kết bảo mật an toàn tuyệt đối với thông tin cá nhân của Khách hàng đăng ký tài khoản sử dụng ứng dụng TMĐT AZ911 (sau đây gọi là Người dùng ứng dụng) theo chính sách bảo vệ thông tin của Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam. Cụ thể:

1. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

 • AZ911 tiến hành thu thập thông tin của Người dùng ứng dụng (sau đây gọi là Thông tin) trực tiếp, minh bạch và rõ ràng từ việc Người dùng ứng dụng đăng ký thông tin tại website AZ911.vn và Ứng dụng Thương mại điện t AZ911 (sau đây gọi là AZ911).
 • Mọi thông tin của Người dùng ứng dụng được sử dụng trong việc liên hệ, xác lập giao dịch, cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên AZ911, nắm rõ hơn nhu cầu của Người dùng ững dụng. Ngoài ra còn được sử dụng thông tin trong các trường hợp sau:

+ Ngăn ngừa các hành động chiếm đoạt, phá hủy tài khoản của Người dùng ứng dụng trên AZ911;

+ Trao đổi thông tin giữa Người dùng ứng dụng và AZ911;

+ Liên lạc và/hoặc giải quyết khiếu nại đối với Người dùng ứng dụng;

+ Các trường hợp khác không trái với quy định của pháp luật

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Mọi thông tin được sử dụng trong phạm vi nội bộ của Công ty. Công ty có thể cung cấp thông tin cho bên thứ ba cung cấp dịch vụ nhằm đảm bảo cho việc phục vụ giao dịch trên AZ911 của Người dùng ứng dụng như: Đại lý, dịch vụ giao hàng, trung gian thanh toán…

3. Thời gian lưu trữ thông tin

 • Thông tin được lưu trữ trên máy chủ của Công ty và được lưu trữ đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc Người dùng ứng dụng chủ động hủy bỏ.
 • Thông tin được lưu trũ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 4. Đối tượng được tiếp cận với thông tin

 • Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến việc thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.
 • Chúng tôi sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến website AZ911.vn. Khi đó, bên thứ ba có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.
 • Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục đích được nêu tại Mục 1 và luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân.
 • Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chuyển giao toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, bên thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chuyển giao sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân. 
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Tên doanh nghiệp:      CÔNG TY TNHH NANO HOÀNG LONG

Địa chỉ:                       Tầng 4, tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

            Điện thoại:                  1900 57 1236

            Liên hệ:                       contact@az911.vn

6. Phương thức và công cụ để người dùng ứng dụng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu:

 • Người dùng ứng dụng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ban quản trị website AZ911.vn thực hiện việc này.
 • Người dùng ứng dụng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị website AZ911.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, AZ911.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người dùng ứng dụng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

7. Phương thức bảo vệ thông tin:

 • Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin bằng những phương thức bảo vệ an ninh phù hợp với mức độ quan trọng của thông tin, ngăn chặn hành vi truy cập, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng thông tin trái phép.
 • Chúng tôi chịu trách nhiệm đối với thông tin thuộc quyền sở hữu của công ty, bao gồm các thông tin được chuyển đến các nhà cung cấp dịch vụ hiện đang thực hiện nhiệm vụ thay mặt chúng tôi. Khi chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp dịch vụ, họ có trách nhiệm bảo vệ thông tin bằng những biện pháp phù hợp với thực tiễn và chính sách bảo mật của công ty.

8. Cam kết bảo mật thông tin.

 • Thông tin của Người dùng ứng dụng được cam kết bảo mật tuyệt đối trong phạm vi quản lý của Công ty, việc sử dụng thông tin của Người dùng ứng dụng cho mục đích khác chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người dùng ứng dụng hoặc theo quy định của pháp luật.
 • Mọi giao dịch trên AZ911 được Công ty bảo mật tuyệt đối.
 • Công ty cam kết không chuyển giao, không cung cấp hay tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác về thông tin của Người dùng ứng dụng khi không có sự cho phép của Người dùng ứng dụng hoặc trái với quy định của pháp luật.
 • Trong quá trình hoạt động nếu gặp Sự cố an ninh mạng gây ảnh hưởng đến thông tin của Người dùng ứng dụng, Công ty sẽ thông báo vụ việc tới cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật và thông báo cho Người dùng ứng dụng được biết.
 • Bất kì thông tin nào của Người dùng ứng dụng nếu bị tiết lộ, nếu không vì mục đích được nêu trong Chính sách bảo mật này, AZ911 sẽ chịu trách nhiệm giải quyết và bồi thường cho Người dùng ứng dụng trong trường hợp Người dùng ứng dụng thấy việc lộ thông tin này gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhân thân, lý lịch, công việc các mối quan hệ của Người dùng ứng dụng.
Chia sẻ
Chat